Weekenden

Wat houdt een Stilteweekend in?

Een Stilteweekend is met maximaal twaalf mannen. Vaak samen met een medewerker geef ik leiding aan de retraite. Elk dagdeel komen we eerst bij elkaar voor een stuk bijbelstudie en gesprek; daarna gaat ieder de Stilte in met een Stilteoefening en tot slot komen we weer bij elkaar voor uitwisseling. Ook is er tweemaal per dag een meditatieve dienst met liederen, Stilte en Bijbellezing.       

De Stilte kun je ervaren op je eigen kamer. Maar je kunt ook gebruik maken van een kapel of in de omgeving een heerlijke wandeling maken.

Een Stilteweekend duurt 48 uur en begint vrijdagmiddag om 15.00 uur. Naast de hoofdthema’s: “Stil worden bij God” en “Luisteren naar Zijn stem” is er vaak ook een specifiek thema. De maaltijden zijn meestal in stilte. Er is altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek of gebed.