Weekenden

Wat houdt een Stilteweekend in?

Een Stilteweekend is met maximaal tien mannen. Soms samen met een medewerker geef ik leiding aan de retraite. Elk dagdeel komen we eerst bij elkaar voor een stuk bijbelstudie en gesprek; daarna gaat ieder de Stilte in met een Stilteoefening en tot slot komen we weer bij elkaar voor uitwisseling. Ook is er tweemaal per dag een meditatieve dienst met liederen, Stilte en Bijbellezing.       

De Stilte kun je ervaren op je eigen kamer. Maar je kunt ook gebruik maken van een kapel of in de omgeving een heerlijke wandeling maken.

Een Stilteweekend duurt 48 uur en begint vrijdagmiddag om 15.00 uur. Naast de hoofdthema’s: “Stil worden bij God” en “Luisteren naar Zijn stem” is er vaak ook een specifiek thema. De maaltijden zijn meestal in stilte. Er is altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek of gebed.

De groepsgesprekken helpen om samen beter te begrijpen hoe je in de stilte tot jezelf en God kan komen. Hoe er meer diepte in je relatie met God en Jezus kan komen. En hoe je Zijn stem beter kan leren verstaan.

Review

Review van Mark van Doorn – staflid bij NSR – uit Rotterdam                                   december 2019

Met een groep vrienden ging ik naar een Stilteweekend, iets wat ik zonder mijn kameraden niet snel besloten zou hebben. Als extravert ben ik een hardop-denker en breng ik nauwelijks tijd alleen door, het liefst ben ik met andere mensen om mij heen. Met enige schroom, zonder goed te weten wat ik kon verwachten, heb ik deze 48 uur toch een eerlijke kans gegeven. Gelukkig maar, want dat het zo’n rijke en kostbare tijd zou worden had ik niet verwacht.

Ernst Haagsman leidde onze groep door momenten van stilte (vooral tijdens het eten soms onwennig), besprekingen (die gelukkig ook voor wat afwisseling zorgden) en inspireerde ons met zijn ervaringen en helpende vormen voor stilte. Ik mocht ervaren dat God echt wilde spreken (o.a. door zijn woord) en het zogenaamde ‘herkauwen’ en Lectio Divina opende voor mij echt een wereld van nieuwe mogelijkheden om te verdiepen en alle voedingsstoffen uit Gods woord te halen.

Ik kijk dankbaar terug op een tijd van rust, stilte die me een stuk beter afging dan gedacht en nieuwe kracht vanuit de Heer. Iets wat je echt niet wilt missen, ook als je net als ik allerlei redenen kan vinden om niet te gaan: toch doen!

In de Stilte zet je dingen in jezelf aan die anders niet naar voren komen