Home

Stilte is een schaars artikel in een wereld vol geluid, drukte en haast. Continu wordt onze aandacht gevraagd voor van alles, via internet, telefoon of sociale media.

Maar juist in de stilte hoor je meer! Dat lijkt tegenstrijdig, maar is zo waar! Juist in de stilte kun je beter naar wat in je leeft luisteren.

Velen zoeken daarom gericht de stilte op. Dat kan op allerlei manieren. Wij benaderen het zoeken van de stilte vanuit het evangelie en de relatie met Jezus.

Jezus zocht regelmatig de stilte om zijn Vader te ontmoeten, zo lezen we in het evangelie. Als Hij het al nodig had, dan wij zeker ook. Vader God ontmoeten, bij Hem tot rust komen en leren om naar Hem te luisteren. Zodoende ook je persoonlijke relatie met God te verdiepen en hem beter te leren kennen.

Zoals Maria, die aan de voeten van Jezus zat en naar Hem luisterde. Jezus prijst haar daarvoor lezen we in Lucas 10:38-42 waar staat: “want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden weggenomen”

Henri Nouwen zei ooit:
“Zonder stilte en eenzaamheid is het bijna onmoge­lijk om een geestelijk leven te leiden. Eenzaamheid begint met een tijd en een plaats voor God en voor Hem alleen.”

Volgens Richard Foster is stilte zoeken en beoefenen een geestelijke discipline en noodzakelijk voor een evenwichtig geestelijk leven.

Rusten en stilte zoeken betekent niet dat je ‘uit’ staat, maar dat je een ander gedeelte van jezelf aan bod laat komen, las ik in een boek van Mirjam van der Vegt.

Iets voor jou?

Stil worden voor de Heer, kom je daar wel eens aan toe? Je zou het misschien wel willen, maar in de praktijk van ons vaak zo drukke bestaan, komt het er gewoon niet van. Dan is een Stilteweekend voor jou misschien wel een heel goede moge­lijk­heid. Want om met een kleine groep mannen of vrouwen van maximaal 12 personen dit te ervaren kan je juist over de drempel helpen om het te doen.

Zelf ga ik al vele jaren enige keren per jaar naar een klooster of een Retraiteoord, waar ik me in de stilte met de Heer een paar dagen terug trek. Die tijd gebruik ik om met de Heer bij te praten, te reflecteren op mijn leven en te luiste­ren naar wat Hij tegen mij te zeggen heeft. Dat is een basis in mijn leven geworden. Sinds 1995 organiseer ik deze Stilteweekends voor mannen. Dat was vaak in het kader van mijn Navigatorwerk.

Opzet Stilteweekend

Zowel voor mannen als voor vrouwen worden er regelmatig Stilteweekends georganiseerd in een klooster of een retraiteoord, die gelegen zijn in een rustige en vaak bosrijke omgeving, zodat je ook kunt genieten van de stilte in de natuur.

Een weekend begint op vrijdagmiddag 15.00 uur en duurt tot zondagmiddag 15.00 uur. Elk dagdeel komen we samen als groep voor een gesprek over de tijd in de stilte. Je krijgt ter stimulans stilteoefeningen en tijd om zelf in de stilte te zijn op je kamer ,in de kapel of buiten. Ook zijn er een aantal meditatieve diensten in de kapel.

Er zijn basis weekends en driedaagse verdiepingsweekends voor degenen die eerder zijn geweest. Meestal heeft elk weekend ook een specifiek thema. Zie voor meer specifieke informatie de agenda op de activiteiten pagina.

Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een Stilte Workshop of een Stilte dienst. Lees hierover verder op de activiteiten pagina